Pigment

Pigment är essentiella i konstvärlden och används för att skapa alla typer av färger. Denna kategori täcker allt från traditionella organiska och icke-organiska pigment till moderna syntetiska metoder. Upptäck de olika typerna av pigment och hur de påverkar färgens täckkraft, och utforska möjligheterna att experimentera med ditt eget hantverk.

Visar 1–20 av 1137 resultat

Om Pigment

Pigment är det olösliga färgpulvret som är en viktig beståndsdel i alla färger. Genom att tillsätta pigment till ett bindemedel skapas färgerna. Oavsett om du målar med olja, akryl, akvarell eller kritor innehåller de alla samma pigment. Det är helt enkelt häftigt!

Konstnärspigment

Konstnärspigment är perfekt för dig som vill skapa egna färgblandningar, experimentera med tempera eller är intresserad av hantverket bakom oljefärger och akvarell.

Organiska och Icke-Organiska Pigment

Traditionellt har pigment delats upp i organiska och icke-organiska pigment. Organiska pigment utvinns från växter och djurdelar, och de icke-organiska pigmenten hämtas från jorden eller utvinns genom att krossa stenmaterial.

Syntetiska Pigment

Sedan 1800-talets andra hälft har fler och fler pigment framställts på syntetiskt vis, och numera är de flesta pigmenten syntetiska. Denna tillverkningsmetod säkerställer en jämn kvalitet och har dessutom ersatt många giftiga och farliga pigment. Detta har även befriat konstnärer från att mala ädelsten i timmar för lite ultramarint.

Ett pigments täckkraft

Olika pigment har olika täckkraft, det vill säga hur täckande en färg är på underlaget. Till exempel:

  • Ultramarin: Ett täckande blått pigment.
  • Rå sienna: Ett laserande (transparent) gult pigment.

Hur täckande den färdiga målarfärgen är beror även på det använda bindemedlet, som gum arabicum i akvarellfärger som saknar helt täckkraft. Även partikelstorlek, hur pigmentet är fördelat i bindemedlet, och koncentrationen av pigment spelar roll i hur täckande en färg är.